labmet@labmet.cz       +420 541 238 137
O nás  |  Kontakt

Kabelový monitorovací systém

Monitorovací systémy s ústřednou MS

Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém. Monitorování teploty, vlhkosti, CO2 a dalších analogových i dvoustavových veličin. On-line monitorování, alarmování, záznam a registrace, regulace a řízení procesů. Kalibrační list od výrobce s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Záznamové ústředny jsou určeny pro měření, záznam, vyhodnocení a následné zpracování vstupních elektrických veličin, které podléhají relativně pomalým změnám (>1s). Ve spojení s patřičnými snímači a převodníky jsou vhodné pro monitorování fyzikálních veličin.

 

Zařízení umožňuje

• měřit a zpracovávat 1 až 16 vstupních veličin
• pořizovat autonomní časový záznam měřených veličin
• vytvářet alarmové stavy
• na základě vzniklých alarmů vykonávat další akce (akustická, optická signalizace, ovládání reléových výstupů,
  vysílání SMS zpráv,ovládání telefonního hlásiče, předávání zpráv pomocí různých protokolů Ethernetového rozhraní atd.)
• on-line monitorovat naměřené hodnoty a stavy


Základní vlastnosti

• Ústředna disponuje až 16 vstupy
• Záznamový systém nabízí paměť pro 480 000 hodnot, které můžou být automatický uloženy do PC
• Interval záznamu je možné nastavit pro každý kanál individuálně v rozmezí 1 sec až 24 hodin
• Indikace alarmů
• Systém se vyznačuje vysokou přesností měření
• Různé možnosti nastavení záznamu
• Lze napájet připojené snímače přímo ze svorek měřící ústředny
• Možnost virtuálních (počítaných) kanálů na nepoužitých

 

 

Měřící záznamový systém MS v různých provedeních

Níže uvedená tabulka ukazuje charakteristické rozdíly mezi uvedenými systémy. Ústředny MS6D, MS6R nebo MS6-Rack jsou osazeny 16 univerzálními, softwarem konfigurovatelnými vstupy, kdežto MS55D využívá hardwarových modulů.

MS6D a odvozené modely

Záznamová ústředna MS6D nabízí 16 univerzálních softwarově programovatelných vstupů.

MS55D

Záznamová ústředna není z výroby osazena žádnými vstupními moduly a je tedy jen na zákazníkovi jaké hardwarové moduly si vybere.

MS6R

Stolní verze nebo do stojanu rack 19"

Kat. č. Typ    Cena (Kč)
4003.114 MS55D    18 980,-
4003.115 MS6D    22 450,-
4003.116 MS6R    22 950,-

Ceny příslušenství na vyžádání. Ceny jsou bez DPH 21%.

 

Použití

Záznamové ústředny Comet mohou být použity v široké škále aplikací, jak v čistém a sterilním prostředí, tak i v kontaminovaném průmyslovém prostředí. Rovněž i venkovní použití je možné s volitelným vodotěsným krytem. Níže je uveden přehled některých běžných aplikací:

Serverovny a datová centra - Záznam a online monitorování teploty a vlhkosti serveroven a datových center s možností regulace. Dohled nad kritickými událostmi, jako zaplavení, požár, vniknutí osob.
Automatozace budov a HVAC - Řízení spotřeby energie v budovách. Registrace veličin jako teplota, vlhkost, oxid uhličitý (CO2), aktuální rychlost vzduchu, regulace vzduchotechnických jednotek, záznam
spotřeby energie atp.
Průmysl - Procesní průmysl, registrace pulzních signálů, tlaku, teploty, napětí a proudu.
Výzkum a vývoj - Registrace a sledování procesů, registrace různých parametrů.
Zdravotnictví a laboratoře - Registrace teploty, oxidu uhličitého (CO2) a dalších kritických parametrů v kontextu GLP nebo GMP předpisů.
Sklady - Potravinářský průmysl a supermarkety. Registrace a sledování kritických teplot v souvislosti s HACCP předpisy.

 

Záznam

Naměřená data se ukládají do interní energeticky nezávislé paměti a mohou být doplněna doprovodným textem tzv. procesy.

Různé možnosti záznamu dat

Kromě nepřetržitého záznamu dat s konstantním intervalem je možné také využít celou řadu dalších možností. Lze zaznamenávat data s vlastním intervalem pouze při určitých stavech ústředny, které mohou záviset na naměřených hodnotách, na čase nebo na přímém zásahu uživatele. Například lze ovládat záznam pomocí externího kontaktu nebo je možné během alarmových stavů vzorkovat rychleji než v klidovém stavu.

Procesy

Funkce Proces umožňuje během měření označovat části záznamu přídavným textem, který lépe definuje, co se sledovalo během měření. Texty jsou pak vidět v tabulce se záznamem při kanálovém zobrazení. Do ústředny se předem uloží max. 16 textových popisků. Pro jednotlivé kanály se určí, jaké popisky se na nich mají nabízet. Během provozu lze z klávesnice ústředny přiřazovat povolené názvy procesů. Uživatel nezadává text, pouze vybírá z přednastavených procesů.

Zálohovaný provoz

V případě výpadku proudu, bude zálohovaná ústředna nadále měřit a zaznamenávat údaje. Systém je možné nastavit tak, aby se obsluha ihned dozvěděla o bateriovém provozu (e-mail, SMS zpráva ...) a aby tyto údaje byly zaznamenány.

 

 

Alarmy a komunikace

Měřící a záznamový systém MS byl vyvinut tak, aby vyhovoval všem požadavkům na způsob alarmování. Každý z 16 kanálů nabízí nezávislé nastavení hystereze, zpoždění a až čtyř podmínek pro vznik poplachu. Alarm může být zvukový (bzučák) nebo optický (LED 1-32). Ke každému alarmu lze přiřadit, jaké akce se mají provést.

Alarmování prostřednictvím

• Integrovaného bzučáku
• Externí sirény nebo světla
• Email zprávy
• Textové zprávy SMS přes připojený GPRS modem nebo router
• Telefonní hlásič

 

Sepnutí relé

Měřící systém MS může rovněž reagovat na vzniklý alarm sepnutím integrovaného relé alarmového výstupu (ALARM OUT) nebo vybraných relé na připojené desce reléových výstupů. Můžete tak kombinovat sepnutí až 16 externích relé v závislosti na vzniklých podmínkách. Jednu z těchto podmínek lze ovládat pomocí SMS zprávy.

Komunikace přes GSM modem, GPRS/EDGE router

Modem může být využit k nastavení monitorovacího systému MS, vyčítání zaznamenaných dat, čtení aktuálních hodnot a ke komunikaci pomocí SMS zpráv. Comet system nabízí modemy, které byly pečlivě testovány, aby byla zaručena maximální spolehlivost.

Alarmování přes Textové zprávy

Všechny záznamové ústředny jsou standardně vybaveny RS232 rozhraním, ke kterému mohou být připojeny GSM modem (GPRS router) pro vysílání alarmových SMS zpráv až čtyři předvolená telefonní čísla. Pomocí textových zpráv můžete rovněž vyčítat aktuální hodnoty, provádět nastavení podmínek nebo potvrdit alarm.

E-mailové zprávy

Díky ethernetovému rozhraní rozšíříte komunikační možnosti měřící ústředny MS. Alarmové zprávy vám přijdou přímo do e-mailové schránky. Můžete rovněž vyčítat aktuální údaje ze záznamové ústředny přes webový prohlížeč.

 

Obecné možnosti připojení

Záznamový systém MS může být nakonfigurován na téměř jakýkoliv vstupní signál. Snímače mohou být k měřící ústředně MS připojeny do hvězdy, do série nebo do kombinace obou způsobů. Monitorovací systém MS se vyznačuje širokou škálou komunikačních rozhraní, jako jsou RS232, RS485, USB, Ethernet a GSM nebo GPRS modem. Pomocí Wi-Fi routerů lze několik měřících ústředen připojit bezdrátově do jedné sítě.

MÁTE DOTAZ ČI ZÁJEM O ZBOŽÍ NEBO SLUŽBU?

 

Použijte náš webový formulář zde